top of page

 Virksomheder  

Mindful Virksomhedskultur

Individuel mindfulness og kommunikationsforløb for ledere, teams og medarbejdere
 

Ønsker du at tiltrække medarbejdere og sikre at dem du har, ønsker at blive?
Undersøgelser fra Future Workplace og Kronos viser, at de største udfordringer virksomheder oplever er burn out og udfordringer med at tiltrække attraktive medarbejdere.

Mind Your Leading bygger på viden, forståelse, mindfulness, compassion og attitudetræning, som er feel good kommunikation

 

Mindful attitudetræning er et værktøj til virksomheder, som ønsker et fælles u-dømmende sprog og en anerkendende kommunikationsplatform. Mindful attitudetræning skaber sunde kulturer som er behagelige at være i. En mindful kultur, hvor der veksles mellem at skabe indre ro og overskud samt højne kommunikationen relationelt i den enkeltes eget indre miljø. Mindful attitude træning er samtidig et unikt værktøj til arbejdspladser, som ønsker at minimere sygdom og forebygge stress på arbejdspladsen.

Benefit for den enkelte deltager

  • Et livslangt værktøj til at håndtere og forstå egne grænser, værdier, tanker, følelser og kropsfornemmelser

  • Oplevelse af indre balance og større ro ved hjælp af mindfulness og compassion træning

  • Øget koncentration og evne til at bevare fokus

  • Træning i attituderne og mindful kommunikation, som oparbejder kærligt venligt mindset med autencitet og handlekraft

  • Erkendelse og forståelse og ikke mindst ejerskab af egne grænser, værdier, tanker, følelser og kropsfornemmelser

  • Viden og forståelse af konceptet og implementering af hvordan den enkelte præcis kan bruge dette i dagligdagen –  alt efter forhold og vilkår.

  • Visuelle kort og plakat der hjælper med at bevare og udvide fokus, bevidsthedsniveau, forståelse og refleksion

Ekspertrådgivning om stresshåndtering og personlig udvikling hos Dansk Mindfulness Akademi
engageret kursist
Attitudetræning
Øvelser i naturen
10163_062.jpg
bottom of page
Trustpilot